Project Description

Omschrijving

Op het Amstel Business Park in het Oosten van Amsterdam naast de A10 verwachten wij in het eerste kwartaal van 2019 een bedrijfsruimte van circa 270m2 bestaande uit een begane grond en mezzanine in de verhuur te krijgen.

Het gedeelte van de bedrijfsruimte die aan de Wenckebachweg ligt is voorzien van een overheaddeur en personen entree. De vrije hoogte van dit deel van de bedraagt ongeveer 6/6,5 meter en heeft een groot daklicht, tevens bevindt zich hier de mezzanine. Aan de andere zijde van de bedrijfsruimte (voorzijde) bevindt zich de hoofdingang, zie foto’s van de entreepartij. Deze helft van de bedrijfsruimte wordt gekenmerkt door een plafondhoogte van ongeveer 2,60/3,00 meter.

Opleveringsniveau

  • centrale verwarming met radiatoren verdeeld over de ruimten
  • overheaddeur
  • heater (nu niet in gebruiken afgesloten)
  • toilet met douche
  • ruime keuken
  • te openen ramen (draai/kiep)
  • groot daklicht in hoge ruimte

Verhuurbaar vloeroppervlak

Bedrijfsruimte op de begane grond is ongeveer 240m2

Mezzanine op de eerste verdieping is ongeveer 30m2

Omgeving

Dit gebied staat bekend onder de naam Amstel Business Park en ligt pal aan de A10 oost ring en de Oostertrekvaart. De A1 en A2 zijn binnen korte tijd en zeer makkelijk bereikbaar. In deze omgeving zal in de toekomst meer woningbouw gerealiseerd worden.

Huurprijs

Bedrijfsruimte € 29.283,75,- euro per jaar te vermeerderen met servicekosten en BTW

Twee parkeerplaatsen voor  € 1.849,50 euro per jaar te vermeerderen met BTW

Nb Bovenstaande prijzen worden/zijn per december 2018 geïndexeerd.

Servicekosten

Kantoorruimte servicekosten bedragen € 32,- per maand te vermeerderen met BTW. Huurder dient zelf contracten met nutsbedrijven voor de levering van gas en elektra af te sluiten.

De servicekosten zijn op basis van voor- met nacalculatie

Huurtermijn

Huurperiode loopt in eerste instantie tot november 2019. Per 31 mei 2022 zal eigenaar beslissen of hij de ruimte voor eigen gebruik aan te wenden.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, vindt indexering plaats van de huurprijs op basis van het consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100).

Zekerheidstelling
Huurder dient een bankgarantie of waarborgsom te stellen ter grootte van minimaal drie maanden huur, te vermeerderen met servicekosten en btw.

 BTW

Er zal BTW over de huur verschuldigd zijn. Huurder verklaart voor tenminste 90% met BTW belaste prestaties te verrichten in het gehuurde.

Huurvoorwaarden
De voorwaarden zijn, afhankelijk van de bestemming waarvoor huurder opteert, op basis van de meest recente versie van een standaard huurcontract kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art 7:230a BW, zoals deze is opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), met de daarbij behorende bepalingen alsmede eventuele door eigenaar aan te geven aanvullende bepalingen.

Voorbehoud
Deze informatie is geheel vrijblijvend en houdt enkel een uitnodiging tot het doen van een bieding in. Een overeenkomst kan pas tot stand komen na goedkeuring en schriftelijke instemming van huidig huurder en eigenaar.

Wenckebachweg 150D -projectinformatie Van Kempen BOG