Mijn bedrijfsruimte beperkt mij in mijn core business

 

Voldoet uw bedrijfsruimte niet meer maar mag de huurovereenkomst nog niet beeindigd worden? Dan kan onderhuur of zelfs een indepplaatsstelling mogelijk zijn.

Bij onderhuur kan de huurder een derde partij de betreffende bedrijfsruimte laten huren. De voorwaarden en condities, zoals in de huurovereenkomst gesteld, gelden in vaak ook voor de onderhuurder. De huurder blijft wel (juridisch) aansprakelijk voor de gehuurde ruimte en de betalingen.

Bij een indeplaatsstelling worden alle rechten en plichten uit de oorspronkelijke huurovereenkomst overgedragen aan een derde partij. De voorwaarden die aan de nieuwe huurder gesteld worden zijn dezelfde als bij onderhuur.

Bij bovenstaande zaken zijn vaak ‘mitsen’ en maren’ van toepassing. Daarom adviseren wij u om uw (core)business te doen en ons ervoor te laten zorgen dat uw huurovereenkomst u daarbij niet in de weg staat.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten